Νανόγλαρος, ώριμο, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconniiformes
Οικογένεια: Γλάροι – Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Νανόγλαρος, ώριμο, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Larus minutus (Pallas, 1776)
Common Name: Little Gull

Scroll to Top
Scroll to Top