Νανόκεπφος, χειμωνιάτικο πτέρωμα

Τάξη: ΧΑΡΑΔΡΙΟΜΟΡΦΑ
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: ΑΛΚΕΣ
Family: Alcidae
Ονομασία: Νανόκεπφος, χειμωνιάτικο πτέρωμα
Scientific Name: Alle alle (Linnaeus, 1758)
Common Name: Little Auk

Scroll to Top
Scroll to Top