Νανόμπουφος

Τάξη: Γλαυκόμορφα
Order: Strigiformes
Οικογένεια: Γλαύκες – Στριγίδαι
Family: Strigidae
Ονομασία: Νανόμπουφος
Scientific Name: Asio otus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Long-eared Owl

Scroll to Top
Scroll to Top