Νανόχηνα, ώριμο

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Νανόχηνα, ώριμο
Scientific Name: Anser erythropus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Lesser white fronted Goose

Scroll to Top
Scroll to Top