Ναυτίλος

Τάξη: Nautilida
Order: Nautilida
Οικογένεια: Ναυτιλίδαι
Family: Nautilidae
Ονομασία: Ναυτίλος
Scientific Name: Nautilus pompilius (Linnaeus, 1758)
Common Name: Emperor Nautilus

Scroll to Top
Scroll to Top