Νεροκελάδα

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κελάδες – Σουσουράδες – Σεισοπυγίδαι
Family: Motacillidae
Ονομασία: Νεροκελάδα
Scientific Name: Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)
Common Name: Water Pipit

Scroll to Top
Scroll to Top