Νεροκοτσέλα

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Πουλάδες,Νερόκοτες-Ραλλίδαι
Family: Rallidae
Ονομασία: Νεροκοτσέλα
Scientific Name: Rallus aquaticus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Water Rail

Scroll to Top
Scroll to Top