Νεροκότσυφας

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Νεροκότσυφες – Κυκλίδαι
Family: Cinclidae
Ονομασία: Νεροκότσυφας
Scientific Name: Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)
Common Name: White-throated Dipper

Scroll to Top
Scroll to Top