Νησιωτική Πέρδικα, αρσενικό

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά-Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Νησιωτική Πέρδικα, αρσενικό
Scientific Name: Alectoris chukar (J. E. Gray, 1830)
Common Name: Chucar Partridge

Scroll to Top
Scroll to Top