Νυφίτσα καφέ

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες-Μυστελίδαι
Family: Mustelidae
Ονομασία: Νυφίτσα καφέ
Scientific Name: Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)
Common Name: Least Weasel

Scroll to Top
Scroll to Top