Νυφίτσα Λευκή

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Ικτίδες-Μυστελίδαι
Family: Mustelidae
Ονομασία: Νυφίτσα Λευκή
Scientific Name: Mustela nivalis
Common Name: Common or Least Weasel

Scroll to Top
Scroll to Top