Νυφογερανός

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Γερανοί – Γερανίδαι
Family: Gruidae
Ονομασία: Νυφογερανός
Scientific Name: Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758)
Common Name: Demoiselle Crane

Scroll to Top
Scroll to Top