Νυφόπαπια

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι- Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Νυφόπαπια
Scientific Name: Aix sponsa (Linnaeus, 1758)
Common Name: Wood duck

Scroll to Top
Scroll to Top