Νυχτερίδα του Nathusius

Τάξη: Χειρόπτερα
Order: Chiroptera
Οικογένεια: Νυχτερίδες
Family: Vespertilionidae
Ονομασία: Νυχτερίδα του Nathusius
Scientific Name: Pipistrellus nathussii (Keyserling and Blasius, 1839)
Common Name: Nathusius Pipistrelle

Scroll to Top
Scroll to Top