Ορτυκομάνα, ανώριμο

Τάξη: Γερανόμορφα
Order: Gruiformes
Οικογένεια: Πουλάδες,Νερόκοτες-Ραλλίδαι
Family: Rallidae
Ονομασία: Ορτυκομάνα, ανώριμο
Scientific Name: Crex crex (Linnaeus, 1758)
Common Name: Corn Crake

Scroll to Top
Scroll to Top