Ορτύκι

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά-Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Ορτύκι
Scientific Name: Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Wild Quail

Scroll to Top
Scroll to Top