Οχιά της Μήλου

Τάξη: Φολιδωτά
Order: Squamata
Οικογένεια: Εχιδνίδαι
Family: Viperidae
Ονομασία: Οχιά της Μήλου
Scientific Name: Macrovipera schweizer (Werner, 1935)
Common Name: Milo’s viper

Scroll to Top
Scroll to Top