Πίννα

Τάξη: Mytiloida
Order: Mytiloida
Οικογένεια: Πίννες
Family: Pinnidae
Ονομασία: Πίννα
Scientific Name: Pinna nobilis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Noble Pen Shell

Scroll to Top
Scroll to Top