Παγοβούτι, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Κολυμβόμορφα
Order: Gaviiformes
Οικογένεια: Θαλασσοβούτια
Family: Gaviidae
Ονομασία: Παγοβούτι, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Gavia immer (Brunnich, 1764)
Common Name: Great Northern Loon

Scroll to Top
Scroll to Top