Παγόγλαρος, ανώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Γλάροι – Λαρίδαι
Family: Laridae
Ονομασία: Παγόγλαρος, ανώριμο
Scientific Name: Larus hyperboreus (Gunnerus, 1767)
Common Name: Glaucous Gull

Scroll to Top
Scroll to Top