Παγώνι

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Φασιανίδαι- Σκαλιστικά
Family: Phasianidae
Ονομασία: Παγώνι
Scientific Name: Pavo cristatus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Indian Peafowl

Scroll to Top
Scroll to Top