Παπαγάλος των σύκων του Desmarest Ν.Γουϊνέα, Αυστραλία

Τάξη: Ψιτακόμορφα
Order: Psittacifromes
Οικογένεια: Παπαγάλοι – Ψιτακίδαι
Family: Psittacidae
Ονομασία: Παπαγάλος των σύκων του Desmarest Ν.Γουϊνέα, Αυστραλία
Scientific Name: Psittaculirostris desmarestii (Desmarest, 1826)
Common Name: Flame-headed Fig Parrot

Scroll to Top
Scroll to Top