Παπαγαλάκι με κοκκινωπή κοιλιά Αυστραλίας

Τάξη: Ψιτακόμορφα
Order: Psittaciformes
Οικογένεια: Παπαγάλοι – Ψιτακίδαι
Family: Psittacidae
Ονομασία: Παπαγαλάκι με κοκκινωπή κοιλιά Αυστραλίας, αρσενικό, ανώριμο
Scientific Name: Neophema splendida (Gould, 1841)
Common Name: Scarlet – Chested Parrot

Scroll to Top
Scroll to Top