Παπόχηνα (Αυστραλίας)

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Παπόχηνα (Αυστραλίας)
Scientific Name: Tadorna radjah (Lesson, 1828)
Common Name: Radjah Shelduck

Scroll to Top
Scroll to Top