Παρδαλοκεφαλάς, θηλυκό νεαρό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Κεφαλάδες – Αεοτομαχίδαι
Family: Laniidae
Ονομασία: Παρδαλοκεφαλάς, θηλυκό νεαρό
Scientific Name: Lanius nubicus (Lichtenstein, 1823 )
Common Name: Masked Shrike

Scroll to Top
Scroll to Top