Πεπλόγλαυκα – Τυτώ, γκριζόχρωμη ποικιλία

Τάξη: Γλαυκόμορφα
Order: Strigiformes
Οικογένεια: Τυτονίδες
Family: Tytonidae
Ονομασία: Πεπλόγλαυκα – Τυτώ, γκριζόχρωμη ποικιλία
Scientific Name: Tyto alba (Scopoli, 1769)
Common Name: Barn Owl

Scroll to Top
Scroll to Top