Περιστερόκοτα της Στέρνας, θηλυκό

Τάξη: Πτεροκλιδόμορφα
Order: Pteroclidiformes
Οικογένεια: Περιστερόκοτες – Πτεροκλιδίδαι
Family: Pteroclidae
Ονομασία: Περιστερόκοτα της Στέρνας, θηλυκό
Scientific Name: Syrrhaptes paradoxus (Pallas, 1773)
Common Name: Pallas’s Sandgrouse

Scroll to Top
Scroll to Top