Πετρίτης, ανώριμο

Τάξη: Αρπακτικά
Order: Falconiformes
Οικογένεια: Ιερακίδαι – ΓΕΡΑΚΙΑ
Family: Falconidae
Ονομασία: Πετρίτης, ανώριμο
Scientific Name: Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
Common Name: Peregrine

Scroll to Top
Scroll to Top