Πετροπέρδικα

Τάξη: Ορνιθόμορφα
Order: Galliformes
Οικογένεια: Σκαλιστικά – Φασιανίδαι
Family: Phasianidae
Ονομασία: Πετροπέρδικα
Scientific Name: Alectoris graeca (Meisner, 1804)
Common Name: Rock Partridge

Scroll to Top
Scroll to Top