Πετροτουρλίδα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriooformes
Οικογένεια: Πετροτριλίδες-Οιδικνημίδαι
Family: Burhinidae
Ονομασία: Πετροτουρλίδα
Scientific Name: Burhinus oedicnemus (Linnaeus , 1758)
Common Name: Eurasian Stone Curlew

Scroll to Top
Scroll to Top