Πευκοδρυοκολάπτης, θηλυκό

Τάξη: Δρυοκολαπτόμορφα
Order: Piciformes
Οικογένεια: Δρυοκολαπτίδαι (ΔΡΥΟΚΟΛΑΠΤΕΣ)
Family: Picidae
Ονομασία: Πευκοδρυοκολάπτης, θηλυκό
Scientific Name: Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great Spotted Woodpecker

Scroll to Top
Scroll to Top