Πευκοσταυρομύτης αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Πευκοσταυρομύτης αρσενικό
Scientific Name: Loxia pytyopsittacus (Borkhausen, 1793 )
Common Name: Parrot Crossbill

Scroll to Top
Scroll to Top