Πευκοχοντρομύτης, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπιζίδαι – Σπίζες
Family: Fringillidae
Ονομασία: Πευκοχοντρομύτης, αρσενικό
Scientific Name: Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
Common Name: Pine Grosbeak

Scroll to Top
Scroll to Top