Πευκοχοντρομύτης, θηλυκό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπίζες – Σπιζίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Πευκοχοντρομύτης, θηλυκό
Scientific Name: Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758)
Common Name: Pine Groosbeak

Scroll to Top
Scroll to Top