Πλατώνι αρσενικό

Τάξη: Αρτιοδάκτυλα
Order: Artiodactyla
Οικογένεια: Ελαφοειδή
Family: Cervidae
Ονομασία: Πλατώνι αρσενικό
Scientific Name: Cervus dama (Linnaeus, 1758)
Common Name: Fallow dear

Scroll to Top
Scroll to Top