Πολική αρκούδα

Τάξη: Σαρκοφάγα
Order: Carnivora
Οικογένεια: Αρκτίδαι
Family: Ursidae
Ονομασία: Πολική αρκούδα
Scientific Name: Ursus maritimus (Phipps, 1774)
Common Name: Polar bear

Scroll to Top
Scroll to Top