Πορφυροτσικνιάς ανώριμο

Τάξη: Πελαγόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Ερωδιοί-Ερωδιΐδαι
Family: Ardeidae
Ονομασία: Πορφυροτσικνιάς ανώριμο
Scientific Name: Ardea purpurea (Linnaeus, 1766)
Common Name: Purple Heron

Scroll to Top
Scroll to Top