Ποταμογλάρονο με το μικρό του, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Γλαρονίδαι – Γλαρόνια
Family: Sternidae
Ονομασία: Ποταμογλάρονο με το μικρό του, ώριμο, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Sterna hirundo (Linnaeus, 1758)
Common Name: Common Tern

Scroll to Top
Scroll to Top