Πουπουλόπαπια, αρσενικό, ώριμο

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Πουπουλόπαπια, αρσενικό, ώριμο
Scientific Name: Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)
Common Name: Eider

Scroll to Top
Scroll to Top