Πράσινος Δρυοκολάπτης, αρσενικό, ανώριμο

Τάξη: Δρυοκολαπτόμορφα
Order: Piciformes
Οικογένεια: Δρυοκολάπτες-Δρυοκολαπτίδαι
Family: Picidae
Ονομασία: Πράσινος Δρυοκολάπτης, αρσενικό, ανώριμο
Scientific Name: Picus viridis (Linnaeus, 1758)
Common Name: European Green Woodpecker

Scroll to Top
Scroll to Top