Πράσινος Μελισσοφάγος

Τάξη: Κορακιόμορφα
Order: Coraciiformes
Οικογένεια: Μελισσοφάγοι – Μεροπίδαι
Family: Meropidae
Ονομασία: Πράσινος Μελισσοφάγος
Scientific Name: Merops persicus (Pallas, 1773)
Common Name: Blue- cheeked Bee – eater

Scroll to Top
Scroll to Top