Πρασινοκεφαλόπαπια, αρσενικό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Νησσίδαι-Ανατίδες
Family: Anatidae
Ονομασία: Πρασινοκεφαλόπαπια, αρσενικό
Scientific Name: Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)
Common Name: Mallard

Scroll to Top
Scroll to Top