Πρασινοσκέλης, καλοκαιρινό πτέρωμα

Τάξη: Χαραδριόμορφα
Order: Charadriiformes
Οικογένεια: Σκολόπακες
Family: Scolopacidae
Ονομασία: Πρασινοσκέλης, καλοκαιρινό πτέρωμα
Scientific Name: Tringa nebularia (Gunnerus, 1767)
Common Name: Common Greenshank

Scroll to Top
Scroll to Top