Πύρρουλας, αρσενικό

Τάξη: Στρουθιόμορφα
Order: Passeriformes
Οικογένεια: Σπίζες – Σπιζίδαι
Family: Fringillidae
Ονομασία: Πύρρουλας, αρσενικό
Scientific Name: Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
Common Name: Bullfinch

Scroll to Top
Scroll to Top