Ραβδωτά νεροχελωνάκια

Τάξη: Χελώνια
Order: Testudines
Οικογένεια: Εμυδίδαι
Family: Emydidae
Ονομασία: Ραβδωτά νεροχελωνάκια
Scientific Name: Mauremys rivulata (Valenciennes, 1833)
Common Name: Balkan Pond Turtle

Scroll to Top
Scroll to Top