Ροδοπελεκάνος, ώριμο

Τάξη: Πελαργόμορφα
Order: Ciconiiformes
Οικογένεια: Πελεκάνοι – Πελεκανίδαι
Family: Pelecanidae
Ονομασία: Ροδοπελεκάνος, ώριμο
Scientific Name: Pelecanus onocrotalus (Linnaeus, 1758)
Common Name: Great White Pelican

Scroll to Top
Scroll to Top