Ρόδινη δεκοχτούρα (Αφρικανική)

Τάξη: Περιστερόμορφα
Order: Columbiformes
Οικογένεια: Περιστέρια – Περιστερίδαι
Family: Columbidae
Ονομασία: Ρόδινη δεκοχτούρα (Αφρικανική)
Scientific Name: Streptopelia roseogrisea var. “risoria” (Sundevall, 1857)
Common Name: African Collared Dove

Scroll to Top
Scroll to Top