Σαρσέλα, αρσενικό – θηλυκό

Τάξη: Χηνόμορφα
Order: Anseriformes
Οικογένεια: Ανατίδες- Νησσίδαι
Family: Anatidae
Ονομασία: Σαρσέλα, αρσενικό – θηλυκό
Scientific Name: Anas querquedula (Linnaeus, 1758)
Common Name: Garganey

Scroll to Top
Scroll to Top