Σαυράκι (αμμόσαυρα)

Τάξη: Φολιδωτά
Order: Squamata
Οικογένεια: Σαυρίδαι
Family: Lacertidae
Ονομασία: Σαυράκι (Αμμόσαυρα)
Scientific Name: Lacerta agilis
Common Name: Sand Lizard

Scroll to Top
Scroll to Top