Σαυράκι (αμμόσαυρα)

Τάξη: Φολιδωτά
Order: Squamata
Οικογένεια: Σαυρίδαι
Family: Lacertidae
Ονομασία: Σαυράκι ( Αμμόσαυρα)
Scientific Name: Lacerta agilis (Linnaeus, 1758)
Common Name: Sand lizard

Scroll to Top
Scroll to Top